+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN

WWft (UBO en PEP)

De poortwachtersfunctie van de notaris

De notaris heeft op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna te noemen: Wwft) verplichtingen tot het doen van onderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Waar moeten wij precies onderzoek naar doen en wat houdt dit voor u in?

Onderzoek naar cliënten

Elke cliënt die een transactie door of bij de notaris wil laten uitvoeren moet zijn of haar identiteit door de notaris laten vaststellen en verifiëren. Het verifiëren van uw identiteit gebeurt aan de hand van een geldig paspoort, identiteitsbewijs, verblijfsdocument of in het geval van een rechtspersoon, een uittreksel van het handelsregister. Soms kan er aanvullend onderzoek nodig zijn als u of uw partner bijvoorbeeld een politiek prominente functie uitvoert (ook wel PEP genaamd, zie ook hierna) of als u in een staat woont die door de Europese Commissie is aangewezen als een hoger risico opp> witwassen en financieren van terrorisme. Dit geldt ook voor een vertegenwoordiger van de cliënt.

Onderzoek herkomst gelden

De notaris is verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van gelden bij elke financiële transactie. Van de notaris wordt verwacht dat hij vragen stelt over de bron van het geld. Op grond hiervan vragen wij hoe u aan het geld komt waarmee u bijvoorbeeld de koop van een woning bekostigt.

Melding ongebruikelijke transacties (MOT)

Als notaris zijn wij verplicht om ongebruikelijke transactie, die te maken kunnen hebben met witwassen of het financieren van terrorisme te melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (officieel FIU-Nederland).

Er zijn verschillende indicatoren voor ongebruikelijke transacties, een voorbeeld hiervan is een contante betaling. Als er een contante betaling wordt gedaan van €10.000 of meer dan moeten wij dit melden bij de FIU-Nederland. Deze meldplicht geldt ook als u van plan bent om een contante betaling te doen van €10.000 of meer, maar dit nog niet daadwerkelijk heeft gedaan.

PEP

Zoals eerder vermeld kan er aanvullend onderzoek nodig zijn naar een cliënt, als deze cliënt moet worden aangemerkt als een PEP. Op grond van de Wwft is een PEP een politiek prominente persoon, iemand die een “gevoelige” functie uitvoert. Voorbeelden hiervan zijn een minister, staatssecretaris, lid van een hooggerechtshof, of bestuurder van een politieke partij. Ook de partners, kinderen, aanverwanten en ouders van iemand met een gevoelige functie worden aangemerkt als PEP. Wij moeten u op grond hiervan vragen naar uw functie of de functie van familieleden en aanverwanten.

UBO en pseudo-UBO

Als een rechtspersoon een transactie door of via de notaris wil laten uitvoeren dan moeten alle personen die meer dan 25% belang hebben in het kapitaal van de rechtspersoon of op andere wijze feitelijke zeggenschap hebben, bekend zijn bij de notaris. Deze personen worden UBO’s genoemd, oftewel Ultimate Benefical Owners. Deze identiteit blijkt vaak niet uit het uittreksel van het handelsregister, daarom vragen wij u om een aanvullende verklaring in te vullen. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, als er geen natuurlijk persoon als UBO kan worden aangemerkt of als er twijfels bestaan dan moet op grond van de Wwft een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend persoon van de rechtspersoon worden aangewezen als pseudo-UBO. Dit kan bijvoorbeeld één van de statutaire bestuurders van de rechtspersoon zijn.

Tot slot

Deze verplichtingen vragen om extra inspanning van de notaris, maar ook van u als cliënt. Wij begrijpen dat dit niet altijd prettig is, maar het niet volgen van deze verplichtingen levert strafbare feiten op. Meer informatie over de Wwft kunt u vinden op de website van FIU-Nederland, www.fiu-nederland.nl

logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550