+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN

Maatschap

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, maten genoemd, die met dat wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven.
De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. De afzonderlijke maten zijn niet verplicht allen een gelijke hoeveelheid in de gemeenschap te brengen. De maatschapvorm wordt veel gebruikt door (vrije) beroepsbeoefenaren. Bijvoorbeeld een maatschap van artsen, accountants of notarissen. Ook i n de agrarische sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de maatschap als organisatievorm.
Alle verplichtingen tussen de maten onderling worden bepaald door een afgesloten maatschapovereenkomst.

Advies van Notariskantoor Adam Elzinga

Aangezien er in de wet weinig geregeld is voor de maatschap, verdient het aanbeveling bij het opstellen van de maatschapovereenkomst het advies van een notaris in te winnen.

Let op: er is een verandering inzake de maatschap vennootschap onder firma en  commanditaire vennootschap op komst; het tijdstip van inwerkingtreding is echter nog onzeker!

  1. Wat gaat er precies veranderen in de Aangepaste Wet personenvennootschappen?
    Het onderscheid dat er nu is tussen een maatschap, vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (CV) komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komen drie nieuwe vennootschapsvormen. Dit zijn de stille vennootschap (SV), de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV), en de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR).
  2. Rechtspersoonlijkheid?
    Een OV kan kiezen voor rechtspersoonlijkheid. In geval van rechtspersoonlijkheid kan het bedrijf eigenaar worden van de goederen die aan de vennoten toebehoren. In de huidige wet is het nog zo dat de goederen alleen op naam van de vennoten/maten kunnen staan. Bij in- en uittreding van vennoten/maten kunnen hierdoor problemen ontstaan. Door te kiezen voor rechtspersoonlijkheid blijven alle goederen eigendom van de vennootschap, en wordt de continuïteit op eenvoudige wijze gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend Contact met ons opnemen via onderstaande knop

logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550