+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN

Vereniging

Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met leden. Dat is ook meteen het grote verschil met een stichting (die heeft namelijk geen leden). Meestal wordt een vereniging opgericht voor het bereiken van een gezamenlijk doel: bijvoorbeeld het gezamenlijk deelnemen (als een club) aan een voetbal- of volleybalcompetitie. Maar u kunt ook denken aan het oprichten van een personeelsvereniging. Eventuele winsten die de vereniging maakt, moeten aan dat doel ten goede komen.

De wet onderscheidt twee soorten verenigingen:

  1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (de formele vereniging) 
  2. De vereniging die met een beperkte rechtsbevoegdheid (de informele vereniging).

De oprichting van een formele vereniging gaat via de notaris; deze zorgt ervoor dat de formele vereniging wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Waarom kiezen voor een formele (via de notaris) vereniging?

Het voordeel van het oprichten via de notaris van een formele vereniging is dat de bestuurders van de vereniging niet "hoofdelijk" aansprakelijk (hoofdelijk betekent: ieder persoonlijk) zijn voor de schulden van de vereniging. Om in aanmerking te komen voor subsidie van een gemeente of provincie, wordt vaak ook de eis gesteld dat het een via de notaris opgerichte vereniging moet zijn. Tenslotte kan een informele vereniging niet erfgenaam zijn.

Notariskantoor Adam Elzinga is u hierbij graag van dienst. 

logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550