+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN

Testament

Testament

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. U kunt een testament laten opstellen vanaf 16 jaar. Om een testament rechtsgeldig te laten zijn in Nederland dient u deze op te laten stellen door een notaris.

Wanneer is een testament nodig?

De vraag of het nodig is of iemand een testament dient te laten opmaken is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het hangt er vanaf of iemand wil afwijken van de wettelijke regels omtrent de vererving van iemands nalatenschap. Dit is het versterferfrecht.

De wet verdeelt de erfgenamen in 4 groepen
Is er niemand in een groep aanwezig dan kijkt men naar de volgende groep. De volgorde van groepen: 

  1. echtgenoot of echtgenote en de kinderen of kleinkinderen;
  2. de ouders en de broers of zusters met hun eventuele afstammelingen (neven en nichten);
  3. de grootouders en hun kinderen (ooms en tantes met hun afstammelingen);
  4. de overgrootouders en hun afstammelingen tot in de zesde graad.

Is er ook niemand in groep 4 aanwezig dan gaat alles naar de Staat der Nederlanden.

Langstlevende echtgenoot of echtgenote
Per 1 januari 2003 is in Nederland een nieuwe Wet ingevoerd, die een beschermingsvoorziening kent voor de langstlevende echtgenoot. Dit is de zogenaamde "wettelijke verdeling".

Lees meer over erfrecht

Gevolgen van overlijden
Het kan uitermate belangrijk zijn om u te laten informeren omtrent de gevolgen van het overlijden, ook als u gehuwd bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat:

  • u wilt afwijken van het versterferrecht, omdat u bijvoorbeeld uw samenwonende partner als erfgenaam wilt benoemen;
  • u gehuwd bent, maar wilt afwijken van de wettelijke verdeling;
  • er ook stiefkinderen zijn, dus niet gezamenlijke kinderen;
  • u wilt bepalen dat hetgeen een kind van u erft, alleen uw kind toekomt en ingeval van een (toekomstige) echtscheiding van uw kind, door uw kind niet met zijn/haar ex-echtgenoot (uw schoonzoon of schoondochter) hoeft te worden gedeeld;
  • u een voogdijregeling wilt, voor minderjarige kinderen ingeval beide ouders komen te overlijden;
  • u een executeur-testamentair wilt aanstellen, iemand die uw uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap regelt.

Natuurlijk is bovenstaande opsomming niet volledig.
Er zijn veel meer redenen om een testament op te laten maken.

Heeft u al een testament?
Ook indien u een testament in het verleden heeft laten opmaken, is het belangrijk om periodiek uw testament eens te laten beoordelen. Bijvoorbeeld eens in de vijf jaar te toetsen aan eventuele gewijzigde wetgeving en persoonlijke omstandigheden.

Voor meer informatie over een testament: klik hier  

Notariskantoor Adam Elzinga kan u hiermee van dienst zijn. 

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend Contact met ons opnemen via onderstaande knop

logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550