+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN

Commanditaire Vennootschap

Commanditaire Vennootschap

De Commanditaire Vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de VOF. Het belangrijkste verschil is dat bij de CV twee soorten vennoten kent:

  • de beherende vennoot;
  • de commanditaire vennoot of "stille vennoot".

De beherende vennoot van de CV is, evenals de vennoot van de VOF persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschap schulden. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot, ook wel ´stille vennoot´ genoemd. Deze "stille vennoot" fungeert slechts als financier van de onderneming en is niet verder aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, behalve dan voor het bedrag d at hij heeft ingebracht. De "stille vennoot" moet zich wel aan de wettelijke regels houden, zoals bijvoorbeeld het niet naar buiten optreden namens de onderneming. Wanneer de "stille vennoot" de regels overtreedt, dan is hij ook hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming.
Let op: er is een verandering inzake de maatschap/VOF en CV op komt; het tijdstip van inwerkingtreding is echter nog onzeker. Zie bij het onderwerp de maatschap voor de belangrijkste wijzigingen.

Advies van Notariskantoor Adam Elzinga
Aangezien er in de wet weinig geregeld is voor de maatschap, verdient het aanbeveling bij het opstellen van de maatschapovereenkomst het advies van een notaris in te winnen.

Let op: er is een verandering inzake de maatschap vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap op komst; het tijdstip van inwerkingtreding is echter nog onzeker!

  1. Wat gaat er precies veranderen in de Aangepaste Wet personenvennootschappen?
    Het onderscheid dat er nu is tussen een maatschap, vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (CV) komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komen drie nieuwe vennootschapsvormen. Dit zijn de stille vennootschap (SV), de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV), en de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR).
  2. Rechtspersoonlijkheid?
    Een OV kan kiezen voor rechtspersoonlijkheid. In geval van rechtspersoonlijkheid kan het bedrijf eigenaar worden van de goederen die aan de vennoten toebehoren. In de huidige wet is het nog zo dat de goederen alleen op naam van de vennoten/maten kunnen staan. Bij in- en uittreding van vennoten/maten kunnen hierdoor problemen ontstaan. Door te kiezen voor rechtspersoonlijkheid blijven alle goederen eigendom van de vennootschap, en wordt de continuïteit op eenvoudige wijze gewaarborgd.
logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550