+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN

Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris feiten vermeldt naar aanleiding van het overlijden van een persoon. Alleen een notaris kan een verklaring van erfrecht opmaken.

erfrecht, boedelvolmachtVerklaring van erfrecht

Iemand die overleden is laat meestal iets na: een huis, bankrekeningen, schulden en "erfstukken". Dit is de nalatenschap.
Een buitenstaander, die voorheen slechts met de overledene zelf te maken had, weet meestal niet wie na het overlijden over de zaken van de nalatenschap mogen beschikken.
Een notaris kan een verklaring van erfrecht opmaken, waarin hij aangeeft wie allemaal zijn gerechtigd tot de nalatenschap. Dit zijn de erfgenamen. Zijn er meerdere erfgenamen en willen de erfgenamen over de zaken van de nalatenschap beschikken, bijvoorbeeld geld van de bankrekening van de overledene opnemen, dan zullen alle erfgenamen gezamenlijk daarvoor in actie moeten komen. Uit praktische overwegingen gebeurt het vaak, dat alle erfgenamen één of meer personen aanwijzen, die mede uit hun naam de lopende zaken van de nalatenschap mag c.q. mogen afwikkelen.

Boedelvolmacht

Als de erfgenamen hiertoe besloten hebben, zal de notaris een zogeheten boedelvolmacht naar de erfgenamen toezenden. Wanneer de notaris alle getekende volmachten terug heeft ontvangen, zal hij in de verklaring van erfrecht vermelden, wie het recht heeft om namens alle erfgenamen over de nalatenschap van de overledene te beschikken.

Lees meer over Het testament

Notariskantoor Adam Elzinga is u graag van dienst bij het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend Contact met ons opnemen via onderstaande knop

logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550