+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN

Vennootschap onder Firma

Vennootschap onder Firma

Een VOF is eigenlijk een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. De VOF ontstaat door het afsluiten van een vennootschapscontract tussen de oprichters. Een notariële akte is hier (nog) niet vereist, maar raadpleging van een notaris is bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst van belang.

Bij de VOF wordt onderscheid gemaakt tussen het VOF-vermogen en de privé-vermogens van de vennoten. Het vennootschapsvermogen bestaat bij het begin van de VOF uit het door de oprichters bijeen gebrachte vermogen, de inbreng. Dit vermogen kan later aangroeien door gemaakte winsten of verhoging van de inbreng.

Het vennootschapsvermogen:

  • dit vermogen vormt het afgescheiden vermogen van de VOF;
  • privé-schuldeisers van de vennoten kunnen zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen;
  • het afgescheiden vermogen is primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers, alleen zij kunnen het vennootschappelijk vermogen aantasten.

Let op: er is een verandering inzake de maatschap/VOF en CV op komt; het tijdstip van inwerkingtreding is echter nog onzeker. Zie bij het onderwerp de maatschap voor de belangrijkste wijzigingen.

Advies van Notariskantoor Adam Elzinga 
Aangezien er in de wet weinig geregeld is voor de maatschap, verdient het aanbeveling bij het opstellen van de maatschapovereenkomst het advies van een notaris in te winnen.

Let op: er is een verandering inzake de  maatschap / vennootschap onder firma en  commanditaire vennootschap op komst; het tijdstip van inwerkingtreding is echter nog onzeker!

  1. Wat gaat er precies veranderen in de Aangepaste Wet personenvennootschappen?
    Het onderscheid dat er nu is tussen een maatschap, vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (CV) komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komen drie nieuwe vennootschapsvormen. Dit zijn de stille vennootschap (SV), de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV), en de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR).
  2. Rechtspersoonlijkheid?
    Een OV kan kiezen voor rechtspersoonlijkheid. In geval van rechtspersoonlijkheid kan het bedrijf eigenaar worden van de goederen die aan de vennoten toebehoren. In de huidige wet is het nog zo dat de goederen alleen op naam van de vennoten/maten kunnen staan. Bij in- en uittreding van vennoten/maten kunnen hierdoor problemen ontstaan. Door te kiezen voor rechtspersoonlijkheid blijven alle goederen eigendom van de vennootschap, en wordt de continuïteit op eenvoudige wijze gewaarborgd.
logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550