+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN
Testament

Oh nee een erfenis, wat nu?

Vroeg of laat gebeurt het een keertje: u bent ineens erfgenaam.

Er komt dan veel op u af: waar moet u allemaal aan denken en bent u verplicht om een erfenis te aanvaarden? En wat als u denkt dat er schulden zijn?

Het is goed om te weten dat de wet een aantal keuze-mogelijkheden geeft aan een erfgenaam om zijn positie te bepalen.

Een erfgenaam kan de nalatenschap:

zuiver aanvaarden

wat wil zeggen dat alle baten en schulden op de erfgenamen overgaan. Logisch dat je dit dus alleen maar doet als je zeker weet dat de nalatenschap positief is en er geen schulden of andere vervelende zaken te verwachten zijn. Dat is gelukkig het geval bij de meeste erfenissen. Dan delen de erfgenamen allemaal mee en dienen zij samen de goederen en zaken van de erfenis te verdelen (eventueel onder leiding van een executeur die de leiding heeft). Het kan echter ook zijn dat de toestand van nalatenschap minder rooskleurig lijkt, een erfgenaam heeft dan nog andere keuzes:

beneficiair aanvaarden

wat is aan te raden bij nalatenschappen waarbij het de vraag is of de schulden niet groter zijn dan de baten. Dit is belangrijk om te voorkomen dat een erfgenaam met zijn privé vermogen aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de overleden persoon. Belangrijk is om te weten dat dit officieel moet gebeuren doordat u de verklaring tot beneficiaire aanvaarding zo snel mogelijk uitbrengt bij de Rechtbank. U kunt hier meer over lezen op de website www.rechtspraak.nl maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met de notaris. Door de beneficiaire aanvaarding bent u dus wel erfgenaam, maar krijgt u als erfgenaam de tijd om te onderzoeken of de nalatenschap positief of negatief is: is de nalatenschap negatief dan bent u door de beneficiaire aanvaarding niet met uw privé aansprakelijk voor het tekort. Belangrijk is om nog te weten dat je na een overlijden niet zomaar spullen uit de erfenis mag mee-nemen of verkopen omdat u zich dan immers gedraagt als erfgenaam en een schuldeiser er dan vanuit mag gaan dat u zuiver aanvaard heeft: goed oppassen dus!!

verwerpen

wat in duidelijk Nederlands betekent: ik doe helemaal niet mee aan de erfenis. De erfgenaam weigert dan de erfenis en heeft dan geen recht op de baten maar is ook niet aansprakelijk voor de schulden. Ook dit moet de erfgenaam doen door een verklaring tot verwerping te brengen bij de Rechtbank, zie de eerder gemelde website www.rechtspraak.nl let wel op als u kinderen heeft en wilt verwerpen: sinds 2003 heeft verwerpen namelijk wel het gevolg dat de erfenis die u nu net heeft verworpen dan naar uw kinderen gaat en uw kinderen zullen op hun beurt dan ook weer de keuze moeten maken: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dat kan vervelend zijn, zeker als er minderjarige kinderen zijn, de ouders moet dan namelijk eerst toestemming hebben van de kantonrechter om namens een minderjarig kind te mogen verwerpen: dat maakt het niet gemakkelijker.

Kortom zorg ervoor dat u zich als erfgenaam goed informeert over de toestand van de nalatenschap en op tijd ook de verstandige keuzes maakt!

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Tot de volgende keer!

mr. A (Adam) Elzinga
Notariskantoor mr. Adam Elzinga

logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550