+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN
Goede Notariële voornemens

Goede Notariële voornemens

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen het maken van Goede Voornemens.

Voor een ieder die dat heeft gedaan veel succes en sterkte om deze vol te houden!
Op notarieel gebied zijn er natuurlijk ook Goede Voornemens te maken.

Wat zijn nu echte Goede Notariële Voornemens?

  • Het maken van testamenten waarin de Wet Langdurige Zorg clausule (oude AWBZ) in staat vermeld: zodat bij opname in een verpleegtehuis er dan vaak minder moet worden betaald aan de eigen bijdrage voor het verpleegtehuis. Op die manier blijft er dus meer vermogen over voor uw kinderen/erfgenamen.
  • Legaat Kleinkinderen: daarnaast kunnen opa’s en oma’s ook veel erfbelasting besparen door het opnemen van hun kleinkinderen in het testament en op die manier hun kleinkinderen een mooi startkapitaal meegeven (tot ruim €20.000 belastingvrij).
  • Voogdij en bewindvoering. Bij jonge kinderen is dat heel belangrijk: u zorgt ervoor dat uw kinderen, na uw overlijden, een goede voogd krijgen en door deze voogd worden opgevoed. De voogdij kunt u het beste combineren met het opnemen van een ‘bewindsclausule’ in uw testament: die clausule zorgt ervoor dat de kinderen ook een goede financiële opvoeding krijgen: de bewindvoerder ‘past’ op de erfenis totdat uw kinderen oud genoeg zijn om het zelf te kunnen (dus niet al bij 18 jaar maar naar uw keuze bijvoorbeeld pas bij 21 of 23 jaar!).
    LET OP Een bewindclausule is ook belangrijk als u gescheiden bent (het voorkomt dat uw ex-partner het geld van de kinderen kan opmaken).
  • Het opstellen van een levensvolmacht. Een levensvolmacht is een akte waarin u zelf nu al vastlegt, wie de zaken voor u moet regelen als u dat zelf niet meer kunt (ziekte, ouderdom). Het voorkomt dat er bijvoorbeeld een ‘bewindvoering’ of ‘curatele’ voor u moet worden aangevraagd, die de zaken vaak onnodig lastig en duur maken. Vooral voor mensen met een eigen huis heel erg belangrijk.
  • voor samenwoners: het maken van een samenlevingscontract. U regelt daarmee praktische zaken, zoals het partnerpensioen (zodat het opgebouwde pensioen niet weg is, maar voor het grootste deel aan de overblijvende partner toekomt). Tevens kunt u in het samenlevingscontract een bepaling opnemen die er voor zorgt dat uw partner niet het huis uit moet als u komt te overlijden!
  • Het doen van schenkingen aan uw kinderen, eventueel 'op papier'. Daardoor wordt uw toekomstige eigen bijdrage voor het verpleeg- of verzorgingstehuis kleiner. Ook vermindert het door uw erfgenamen te betalen bedrag aan erfbelasting (dubbel voordeel). De vrijstellingen zijn dit jaar weer wat hoger geworden, zodat u weer wat meer kunt schenken zonder schenkbelasting.
    Goed nieuws: in 2020 is het belastingvrij schenken van ruim €100.000 nog steeds mogelijk als het gebruikt wordt voor de eigen woning!

Kortom, genoeg redenen voor u om dit jaar eens een bezoek te brengen aan ons kantoor.

U kunt natuurlijk contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550

Facebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Twitter: @notaris_assen

logo
Dr. Nassaulaan 8
Postbus 10030
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550