+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN
Testament

Notaris en de kerstman

Terwijl veel mensen zich bezig houden met de kerstverlichting, kerstboom en kerstballen, is december voor de notaris één van de drukste periodes van het jaar.

Sommigen mensen realiseren zich namelijk nu pas dat ze een aantal zaken nog graag willen regelen: bijvoorbeeld een schenking aan hun kinderen. Anderen beseffen dat er al weer (bijna) een jaar voorbij is en dat ze nog steeds niets geregeld hebben op familierecht gebied!

Vandaar dat deze column dan ook gaat over zaken die u eigenlijk al geregeld had moeten hebben en in ieder geval in het komende jaar 2023 nu eens echt zou moeten regelen:

1. Het opstellen van een samenlevingscontract.

Daarmee voorkomt u dat uw partner uit de woning wordt gezet als u komt te overlijden en kan ook meteen het partnerpensioen worden geregeld (dat zorgt ervoor dat als één van de partners overlijdt het opgebouwde pensioen niet weg is, maar voor het grootste deel aan de overblijvende partner toekomt).

2. Het opstellen van een (levens-)volmacht

Dat is een akte waarin u regelt wie de zaken voor u moet regelen als u dat zelf niet meer kunt. Het voorkomt dat er in zo'n situatie een bewindvoering of een onder curatele stelling moet worden aangevraagd, die de zaken vaak lastig en duur maken.

3. Het opstellen van een testament.

Een testament waarin uw erfenis (besparing erfbelasting) goed wordt geregeld en waarin ook een Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten clausule wordt opgenomen. Bij opname in een verzorgings- of verpleegtehuis hoeft uw overblijvende partner dan niet al het vermogen op te maken en blijft er dus meer over voor uw kinderen.

Of opnemen van een voogd in uw testament, die u nog het beste kunt combineren met het opnemen van een ‘bewindsclausule’ in uw testament: die clausule zorgt ervoor dat de kinderen ook een goede financiële opvoeding krijgen: de bewindvoerder ‘past’ op de erfenis totdat uw kinderen oud genoeg zijn om het zelf te kunnen (dus niet al bij 18 jaar maar bijvoorbeeld bij 21 of 23 jaar!). Een bewindclausule is ook erg belangrijk als u gescheiden bent (het voorkomt dat uw ex-partner het geld van de kinderen kan opmaken.

4. Het doen van schenkingen.

Zodat uw vermogen vermindert en gebruik kan worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling (en eventueel de eerste (lagere) tariefschijf voor de schenkbelasting). Hierdoor wordt uw toekomstige WLZ (eigen bijdrage zorg) kleiner. Daarnaast besparen de kinderen door deze vermogensoverheveling erfbelasting bij uw overlijden. Wacht daar nu eens een keer niet mee tot december, maar regel het juist vroeg in het jaar. De belastingwet zegt namelijk dat u na het doen van de schenking tenminste nog 180 dagen (half jaar!) in leven moet blijven, anders telt de schenking voor de erfbelasting niet!

5. Het regelen van allerlei andere notariële zaken en wetenswaardigheden……………

Kortom genoeg redenen om volgend jaar toch echt eens een bezoek te brengen aan ons kantoor, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Ik wens iedereen alvast mooie Kerstdagen toe en een goed Nieuwjaar. Tot volgend jaar!

mr. A (Adam) Elzinga
Notariskantoor mr. Adam Elzinga

logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550