+31(0)592-311550  |  Dr. Nassaulaan 8 - 9401 HK ASSEN
Witte Kerst?

Witte Kerst?

Op het moment dat ik deze column schrijf vallen er dikke witte vlokken sneeuw uit de wolken, hopelijk een voorbode voor een vrolijke witte kerst en laten we eerlijk zijn:

we hebben dat ook wel een beetje nodig: vrolijkheid. De kerstviering zal vanwege Covid toch anders zijn dan normaal!

Einde van een jaar betekent ook vooruit te kijken naar het nieuwe jaar 2022. Ik geef u alvast graag een aantal goede voornemens mee voor het nieuwe jaar:

 1. Het nu eindelijk eens laten opstellen van een levensvolmacht.
  Dat is een akte waarin u regelt wie de zaken voor u moet regelen als u dat zelf niet meer kunt. Het voorkomt dat er in zo'n situatie een bewindvoering of een onder curatele stelling moet worden aangevraagd, die de zaken vaak lastig en duur maken.

 2. Het opstellen van een testament.
  Een testament waarin uw erfenis (besparing erfbelasting) of voogdij goed wordt geregeld en waarin ook een Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten clausule wordt opgenomen. Bij opname in een verzorgings- of verpleegtehuis hoeft uw overblijvende partner dan niet al het vermogen op te maken en blijft er dus meer over voor uw kinderen.
  De voogdij kunt u het beste combineren met het opnemen van een ‘bewindsclausule’ in uw testament: die clausule zorgt ervoor dat de kinderen ook een goede financiële opvoeding krijgen: de bewindvoerder ‘past’ op de erfenis totdat uw kinderen oud genoeg zijn om het zelf te kunnen (dus niet al bij 18 jaar maar bijvoorbeeld bij 21 of 23 jaar!). Een bewindclausule is ook erg belangrijk als u gescheiden bent (het voorkomt dat uw ex-partner het geld van de kinderen kan opmaken.

 3. Het opstellen van een samenlevingscontract.
  Daarmee voorkomt u dat uw partner uit de woning wordt gezet als u komt te overlijden en kan ook meteen het partnerpensioen worden geregeld (dat zorgt ervoor dat als één van de partners overlijdt het opgebouwde pensioen niet weg is, maar voor het grootste deel aan de overblijvende partner toekomt).

 4. Het doen van schenkingen.
  Zodat uw vermogen vermindert en gebruik kan worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling (en eventueel de eerste (lagere) tariefschijf voor de schenkbelasting). Hierdoor wordt uw toekomstige WLZ (eigen bijdrage zorg) kleiner. Daarnaast besparen de kinderen door deze vermogensoverheveling erfbelasting bij uw overlijden. Wacht daar nu eens een keer niet mee tot december, maar regel het juist vroeg in het jaar. De belastingwet zegt namelijk dat u na het doen van de schenking tenminste nog 180 dagen (half jaar!) in leven moet blijven, anders telt de schenking voor de erfbelasting niet!

Kortom genoeg redenen om ook volgend jaar eens een bezoek te brengen aan ons kantoor.

Ik wens iedereen alvast mooie kerstdagen toe en een goed Nieuwjaar.

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij en mijn team opnemen, hieronder staan alle contactgegevens die u daarvoor nodig heeft.

Notaris: Adam Elzinga

Notariskantoor mr. Adam Elzinga
Dr. Nassaulaan 8
9401 HK Assen
Tel: 0592-311550

Ga naar de contactpagina

Facebook: notariskantoor mr. Adam Elzinga
Twitter: @notaris_assen

logo
Dr. Nassaulaan 8
9400 CA ASSEN
tel +31(0)592-311550